022 Podoby hostinského


Podoby hostinského aneb hospodský, jak ho neznáte

Autor John C. Feltz, přeložil Asgarden

Hospodský nebo barman bezesporu patří snad k těm nejtypičtějším, archetypálním a také nejnudnějším cizím postavám, které kdy byly vytvořeny. VP s nimi jednají snad každodenně, spoléhají na ně jako na zdroj jídla, přístřeší a informací. Avšak i když si PJ dává s jejich hraním opravdu záležet, hráči je obvykle zapomenou jen pár sekund poté, co s nimi jejich postavy domluvily.

Níže přicházím s několika nápady, díky kterým se hospodský může stát o dost významnější a zajímavější postavou; všechny dokonce mohou vést k vytvoření hostinského jako klíčové postavy pro dobrodružství. Mnohé z nich mají dlouhodobější charakter a mohou vést k vytvoření dlouhodobějších vztahů pro budoucnost skupinky.

Náměty lze použít i k vystavění dobrodružství ve městě. Podporují celé spektrum zápletek včetně bojů, intrik a politiky, vyšetřování a tajemství.

Hospodský může být…

 

Špeh

Hospodský pracuje pro cizí zemi jedním či více způsoby. Je pro něj životně důležité, aby tajil svou identitu, i když čas od času může verbovat další agenty. Dobrodruzi mohou být pro svou zcestovalost vhodnými adepty. Také mohou být dobrými zdroji informací, což agent ocení také.

Hospodský špeh může být cokoli z následujícího:

Agent: je občanem cizího národa, hledající zdroje informací, získá je od nich a pak jim zaplatí množství peněz v cizí měně, kterou jen tak neudají.

Poskytovatel přístřeší: umožňuje ostatním agentům tajná setkání v hostinci a používat jej jako útočiště

Zásobovací kanál: distribuuje zbraně, peníze a informace aktivním agentům

Informační kanál: je článkem v řetězu předávání informací, nemá příliš velké znalosti celé sítě, kromě nejbližších spolupracovníků

Zdroj: pravidelně informuje své nadřízené o všem, co považuje za zajímavé, najímá další agenty do sítě pod sebe

Invazní cesta: do jeho hostince vede skrytý tunel, magická brána či díra v hyperprostoru, kterou může používat invazní armáda

Dvojitý agent: pracuje pro tajnou službu své rodné země, které však podsouvá falešné informace

 

Informátor

Hospodští nemusí být jen výtečnými špehy, ale také dobrými informátory pro místní pořádkovou službu. Přicházejí do kontaktu se spoustou různých hostů, mají otevřeno dlouho do noci a uši mají vždy otevřené.

Styl hraní zde záleží na typu vlády a jak se staví k tajným službám (jakou jim dává pravomoc). Jedná se o policejní stát nebo je to relativně svobodná země? Vzpamatovává se právě z války, revoluce, vlny zločinnosti či hladomoru? Je to společnost xenofobická a nepřátelská k cizincům nebo mírumilovná a vítající? Zde je několik způsobů, jak může hospodský s tajnou službou spolupracovat:

Dobrovolně: ať už kvůli patriotismu nebo pro peníze či pocit vlastní důležitosti, podává hostinský informace zcela rád a ochotně.

Vydírán: může mu být vyhrožováno ohrožením jeho rodiny nebo uvězněním, fyzickým násilím

Zhypnotizovaný: informace podává pod nějakým druhem ovládání mysli. To může mít dokonce podobu jakési „duševní štěnice“.

 

Zločinec

Hospodský má také velmi často dobrou pozici k porušování zákona. Někdy stačí jen nevidět zločiny druhých; jindy je aktivním spoluúčastníkem.

Překupník: bude od důvěryhodných zdrojů nakupovat kradené zboží a prodávat je s velkou slevou dál

Tipař: dává zlodějům typy za určitý podíl z ukradených věcí

Pašerák: stará se o rozvoz zakázaného zboží pro obchodníky nebo zločineckou síť

Otrokář: v návštěvních hostince si vybírá příští oběti nebo obchod s otroky jen zprostředkovává

Drogový dealer: kromě legálního zboží prodává i nebezpečné drogy

Pasák: přehlíží nebo aktivně organizuje prostituci

 

Povstalec

Pamatujete si na všechny ty válečné filmy, ve kterých se vedení podzemního odboje schází ve sklepích pod barem? Mezitím si nahoře okupanti bez nejmenšího podezření objednávají drinky. Umění zde napodobilo život. Bary, hostince a restaurace jsou skvělá místa pro povstalce a vytvoření povstaleckých základen. Několik způsobů, jakými se odvážný hostinský může na chystání revoluce účastnit:

Podzemní železnice: poskytuje ochranu a možnost útěku uprchlým vězňům, zajišťuje jim útěk ze země.

Vedoucí sil odporu: vede skupinu bojovníků za svobodu, plánují sabotáže, shánějí informace a pořádají atentáty n klíčové politické a vojenské postavy.

Podvratný živel: podporuje revoluci rozšiřováním pamfletů, pomluv a hanobících písní.

 

Emigrant

Nezávisle na čase a prostoru se emigranti často přirozeně dostávají do pracovních pozic v restauracích a vytvářejí tak vděčnou příležitost pro PJ: jejich přízvuk, jiné společenské normy a slang, možná úplně jiný pohled na svět jsou dobrým základem pro zahrání skutečně neobvyklého hostinského.

Vezměme v úvahu několik typických druhů emigrantů:

Cizinec v cizí zemi: pochází z daleké země; jeho přízvuk i chování jsou cizí, a u sebe vždy mívá nějaký ten nápoj nebo jídlo z rodné země jako specialitu podniku. Proč se však přestěhoval, odkud přichází, jaká tajemství ukrývá?

Vyvržený šlechtic: je ve své zemi sesazený nebo musel uprchnout z jiných důvodů. Nesnaží se a sebe příliš upozorňovat, i když se v něm nezapřou některé šlechtické zvyky. Může překvapit svým skutečným bohatstvím (ať už hotovostí nebo předměty).

Uprchlík: ať už prchá před rodinou, zákonem nebo jen před někým, komu dluží hodně peněz, snaží se na sebe neupozorňovat. Nebude se chtít vybavovat o svém soukromí, a neustále dává pozor na okolí.

Ztráta paměti: zapomněl na část své minulosti nebo na klíčovou událost rozhodující zásadně o jeho osobnosti. Zná důvěrné informace, neví odkud, ovládá neobvyklé dovednosti, ale neví, kde se je naučil, neustále pátrá po své minulosti.

 

Kacíř

Žádná náboženská válka není příjemnou záležitostí. Zde jsou některé způsoby, jak dostat hostinského do středu církevních intrik.

Pravověrný: náleží ke staré, striktně ortodoxní větvi náboženství, která byla obecně zdiskreditována. Neustále ostře vystupuje na podporu morálky, a je trnem v oku městským hodnostářům

Temný kult: tajně uctívá temného boha nebo démona. Ostatní okultisté užívají jeho sklepa jako svého chrámu

Disidentská frakce: podporuje názorový proud, který hrozí vyvolat v církvi rozkol (nebo dokonce rozštěpení).

Cizí božstvo: uctívá cizí božstvo, ať už tajně či otevřeně. Hostinec se stane křižovatkou pro misionářské kněze této vzdálené (nové) víry. Stávající církev bude vůči samozvaným prorokům velmi podezřívavá a bude hostinec pozorně sledovat.

Degradovaný kněz: kdysi býval svatým mužem, ale byl již před lety zbaven své hodnosti. Ať už to bylo kvůli objektivním důvodům či jako důsledek vnitřní politiky církve, bude mít s církví (nikoli nutně s vírou) nevyřízený účet.

 

Snílek

Také hospodský může mít svůj tajný sen a skryté ambice. Jako příklad si uveďme:

Podnikatel: vždy má po ruce nápady, jak rychle zbohatnout, stačí jen malá investice ze strany postav. Některé mohou skutečně fungovat.

Umělec: ve svém  srdci tuší, že by mohl být největším malířem nebo zpěvákem své generace. Kdokoli z příchozích se dříve či později stane jeho divákem nebo posluchačem.

Dobrodruh: touží připásat si meč nebo laserovou pistoli a vydat se hledat slávu. Od postav bude vyzvídat všechny možné náměty pro dobrodružství a bude se chtít přidat ke skupince. To může vést k velice komickým (popř. tragickým) situacím.

 

Slovo na závěr

Nesnažte se výše uvedené náměty používat příliš často. Pokud budou všichni hostinští vašeho světa ukrývat hluboká temná tajemství, stane se z nich stejné klišé jako z těch obyčejných. Použijte je radši k velkým zvratům v městských dobrodružstvích, a k připomenutí postavám, že i takový hostinský může být hoden obdivu.

Leave a comment