039 Dotazník pro plánování tažení


Randall Farmer, překlad Asgarden

Jen na úvod, hraní her na hrdiny v roli GM je mým koníčkem již od dob Greyhawku. Vždy jsem hrál raději dlouhodobá tažení. Avšak před rokem a půl se v mém čtvrtém tažení vyskytla řada problémů jak ve hře tak ve skupince, proto jsem se rozhodl vypracovat následující dotazník, který je zaměřený na zjišťování hráčkých preferencí, zkrátka, jak to hráči mají s jednotlivými herními i prvky.

Výsledky dotazníku jsem poté zpracoval do přehledné tabulky, podle které jsem připravil současné tažení. Už jsme v něm odehráli sedm sezení ke vší spokojenosti.

Poznámka: Na všechny otázky hráči odpovídají stupnicí od 1 do 5, kde:

v      1 znamená „Zcela souhlasím“

v      2 znamená „Částečně souhlasím“

v      3 znamená „Nemám vyhraněný názor“

v      4 znamená „Částečně nesouhlasím“

v      5 znamená „Zcela nesouhlasím“

 

1. Herní pravidla

 1. Jako hráč chci znát jen nejnutnější pravidla týkající se mé postavy
 2. Chci pravidla, která bude možno rozšiřovat a upravovat
 3. Chci pravidla, která se vejdou na jeden list papíru
 4. Chci pravidla, která už znám (pokud s tímto bodem souhlasíte, upřesněte, která)
 5. Chci pravidla, která nejsou rozdělená na část pro hráče a GM
 6. Chci pravidla postihující co nejvíc herních situací
 7. Chci legálně koupená pravidla
 8. Pravidla bez hodů kostkou nejsou pravidla
 9. Chci pravidla přímo dělaná pro tažení, pravděpodobně nepřenosná do dalších
 10. Chci, aby každá postava měla svá vlastní pravidla (povolání)
 11. Schopnosti mé postavy by měly mít ve hře vždy stejné výsledky (minimum náhody)
 12. Chci „moderní“ pravidla včetně „kartiček“ a jejich předávání mezi hráči
 13. Chci pravidla tak jednoduchá, aby podle nich mohla hrát i moje kočka
 14. Chci mít možnost pravidla rozšiřovat.
 15. Měla by tam být pořádná pravidla pro střílení
 16. Měla by tam být podrobná pravidla pro magii
 17. Měla by tam být podrobná pravidla pro psioniku
 18. Pravidla by se po dobu tažení neměla měnit
 19. Pravidla by neměla obsahovat volně vyložitelné, univerzální schopnosti
 20. Pravidla by měla obsahovat také zcela běžné dovednosti
 21. Pravidla by měla dávat možnost velkého růstu postavy a jejích schopností
 22. Po 10 letech tažení by moje postava pořád měla být relativně slabá
 23. V pravidlech dávám přednost úrovním před dovednostmi
 24. V pravidlech dávám přednost propracovanému systému před kvalitním hraním postavy 

2. Hra

 1. Vyhovuje mi krátké tažení s jasným závěrem trvající v herním čase několik měsíců
 2. Líbí se mi, když se postavy v průběhu tažení vyvíjejí
 3. Chci, aby se postavy během tažení staly opravdu mocnými
 4. Líbí se mi tažení se spoustou cizích postav
 5. Nepotřebuji souvislé tažení, dám přednost na sobě nenavazujícím dobrodružstvím
 6. Chci hrát jen podle kupovaných dobrodružství
 7. Postavy by pokud možno měly patřit k lidské rase
 8. Svět by se měl podobat naší Zemi co nejvíc
 9. Chci tažení, které by navazovalo na naše přechozí dobrodružství
 10. Další tažení by se mohlo odehrávat v nějakém exotickém prostředí (kterém)
 11. Líbí se mi hra v „pohádkovém“ stylu.
 12. Chci vidět ve hře hodně magie
 13. Chci vidět ve hře hodně psioniky
 14. Chci ve hře vidět hodně předmětů a artefaktů
 15. Chci ve hře vidět hodně techniky a strojů
 16. Líbí se mi „čistokrevná“ fantasy
 17. Ve hře se rád setkávám s náboženským podtextem
 18. Ve hře se rád bojím
 19. Preferuji akci
 20. Ve hře nesmí chybět romantika
 21. Tažení by mělo mít politické zákulisní boje
 22. V tažení by se měla objevit válečná témata
 23. Postavy by se během hry měly starat o obživu a základní ekonomické záležitosti
 24. Tažení by mělo být tajemné a mystické
 25. Tažení by mělo být sci-fi
 26. Chtělo by to opravdu bláznivé tažení
 27. Správnému tažení nesmí chybět¨
 28. V tažení by měla být spousta logických hádanek
 29. V tažení by náhoda neměla hrát důležitou roli.  
 30. Způsoby dopravy po herním světě by měly být pomalé, bez létání, teleportů apod.
 31. Cokoli, co v tažení umožňuje předpovídat budoucnost, by tam nemělo být
 32. Nelíbí se mi idea více propojených světů
 33. Všechny cizí postavy by měly být nepřátelské
 34. Nelíbí se mi cestování časem
 35. Ve hře postrádám spoustu slabších nepřátel (banda orků na pobití, např.)
 36. Miluju vedlejší zápletky
 37. Na začátku hry chci mít o světě co největší přehled
 38. Líbí se mi postupné objevování světa v průběhu tažení
 39. Líbí se mi ve hře spousta gild a jiných organizací, do kterých mohou postavy vstupovat

3. Hraní postav

 1. Naše postavy by se neměly zaplétat do násilností
 2. Naše postavy by měly být „poslední výspou“ dobra ve zlém světě
 3. Naše postavy se budou starat jen o své záležitosti
 4. Naše postavy by měly být příslušníky vládnoucí vrstvy
 5. Naše postavy by měly být skutečně temné as hrůzné
 6. Líbí se mi Tolkienův styl, kde mají postavy schopnosti srovnatelné s temnou stranou
 7. Zamlouvá se mi prostředí Devíti princů Amber, kde jsou postavy téměř všemocné a běžný člověk pro ně není hrozba
 8. Hráč by měl hrát jen jednu postavu
 9. Naše postavy by neměly nijak vyčnívat z davu
 10. Smrt postav během tažení je přirozená věc
 11. Postavy by měly umírat jen ve velmi výjimečných případech
 12. Uzdravování nebo zmrtvýchvstání by nemělo být pro postavy dostupné
 13. Hráčské postavy mohou být navzájem nepřáteli
 14. Radši než vytváření postavy dám přednost předem připravené cizí postavě
 15. Moje postava by měla překonat spoustu nepřátel
 16. Moje postava by si měla získat uznání ostatních postav, včetně cizích

4. Boj a akce

 1. Boje během hry by se měly hrát detailně, se spoustou možností pro akce
 2. Při bojích by se měly používat figurky zastupující postavy
 3. Při bojích by se měly používat figurky zastupující jednotlivé oddíly (armády)
 4. Boj si stačí představovat a ne hrát s figurkami
 5. Boj stačí jen stručně popsat jako scénu
 6. K boji by mělo během hry docházet jen zřídka
 7. Boj je třeba odehrát co nejrychleji

5. Sezení

 1. Ve hře by měl být jen omezený počet hráčů
 2. Vedení herní kroniky mi připadá důležité
 3. Sezení by mělo vyžadovat od hráčů i přípravu typu kreseb, hudby a psaných článků
 4. Ke komunikaci mezi sezeními nechci používat email
 5. Mapy a další pomůcky se budou hodit
 6. Při hře by se měly využít počítačové programy
 7. Při hře by neměly probíhat diskuse o pravidlech

6. Dotazník

 1. Které z části dotazníku jsou pro vás nejdůležitější (1-5)
 2. GM by měl při tvorbě naší další hry vycházet hlavně z tohoto dotazníku

Leave a comment