017 Vrahové ve hře


aneb Nájemní vrahové a jejich vliv na hru

Problémy s vrahy

Moje dosavadní zkušenost s vrahy odhalila jeden zásadní problém, který musíte vyřešit ještě před jejich uvedením do hry – jelikož mají schopnost rychle a efektivně zabít, lze je použít proti VP?

Jedná se o dvojité ostří, které může pokazit herní realitu. Mohou být VP po měsících dřiny a vývoje postav zavražděné během dvou sekund ze zálohy? A pokud ne, tak proč? Jestli se to může teoreticky stát komukoli jinému, co dává VP takovou speciální imunitu?

Problém se s rostoucí mocí a vlivem postav vyostřuje, protože se postavy stávají „přirozenými“ cíly takových útoků. Vrah je pro jejich protivníky poměrně jasná a výhodná volba.

Jejich uvedením do hry se proto zabývá tento článek, ale před konečným rzhodnutím vám doporučuji vše prokonzultovat s vašimi hráči.

Po pravdě se mi dodnes nepodařilo najít ideální řešení, ale zde je několik nápadů:

přizpůsobte realitu příběhu, aby postavy měly šanci se o chystaném nebezpečí dovědět předem.

Podvádějte při hodu kostakami. Např. můžete nechat vrahovu první střelu minout.

Použijte pomalou metodu smrti typu jedu nebo nemocí, proti kterým lze najít protilék.

Poskytněte postavám nějakou možnost „zmrtvýchvstání, např. „prsten devíti životů“ apod.

 

Nejprve se zamyslete nad pravidly

Dobrým nápadem je rozebrat si způsob, jakým ve vašem světě nájemní vrazi fungují. To pomůže předejít nenadálým „nehodám“ a mj. zpřístupní tuto „službu“ také postavám.

Systémové funkce: V některých pravidlech lze postavu zabít jednou ranou jen když je zcela bezmocná, jinde je daná časová lhůta, po kterou musí vrah svou oběť sledovat, než zaútočí. Někdy naopak stačí prostý hod na procenta.

Herní svět: četli jste knižní sérii od Stevena Brusta „Vlad Taltos“, kde je pokus o vraždu na denním pořádku a znamená víceméně varování? Srovnejte toto pojetí a nájemnými vrahy Raymonda Feista v jeho knize „Stříbrný trn“ – jediná otrávená šipka z kuše zde převrátí naruby osud království.

Jsou vrazi nějak organizováni (Cech vrahů nebo několik samostatných skupin? Nebo každý na vlastním pěst?)

Lze je sehnat jednoduše nebo složitě (což zvyšuje cenu, někdy i kvalitu).

Co je čeká, když budou chyceni (také ovlivňuje cenu)?

Bojí se jich i prostí lidé nebo se najímají jen na vraždy bohatých a vlivných?

Jak se lze proti nim bránit („ochutnávači“, bezpečné úkryty apod.)

Fantasy svět přináší pro vrahy nové výzvy. Např. bití osoby používající magii vyžaduje zcela odlišné dovednosti než oběť v podobě „prostého“ boháče.

 

Použijte podmínky smlouvy jako výzvu pro hru

Hraní vrahů přináší mnoho možností pro rozvoj příběhu. Jedním příkladem je třeba vytvoření Kodexu cti (vrah) zahrnující „přikázání“ typu:

Nikdy neprozraď jméno zaměstnavatele

Můžeš mít jen jednoho momentálního zaměstnavatele.

Jakmile přijmeš smlouvu, musíš ji za každou cenu splnit.

Zanech poblíž oběti značku našeho cechu.

Nesmíš zabít nikoho jiného než oběť.

Nenecháš se najmout na zabití žen a dětí

 

Takovýto prostý „kodex“ přináší hned několik možností pro zápletku:

– „padlý“ vrah, který zradil kodex

– zaměstnavatel s neobvyklou zakázkou

– vrazi s neobvyklými osobními značkami a pověstí

– vrah je donucen přijmout kontrakt, jehož cílem je žena

– vytvoření atmosféry objevením se jména známého vraha v ranních novinách (drbech)

 

Jak mohou vrazi ovlivnit váš příběh

Nájemní vrazi obvykle staví na první místo vlastní bezpečnost a utajení, smrt oběti je v pořadí až druhá. To znamená, že většina vrahů bude opatrná – budou sbírat informace o své oběti a vytvářet neprůstřelný plán útěku po vraždě. Tímto způsobem mohou zasáhnout do života postav ještě předtím než udeří:

– VP, budoucí oběť, se od přátel a známých doslechne o tajemném cizinci kladoucím spousty podivných otázek.

– Vrah si může na získávání informací najmout schopné místní lidi (tzn. včetně některých VP!)

– Vrah potřebuje znát denní rutinu oběti, což je příležitost pro vás jako PJ, abyste nějakou tu „rutinu“ do hry zavedl ještě než to bude příliš podezřelé.

– Vrah se může snažit dostat do blízkosti oběti naaranžováním její „záchrany“ před útočníky (které najal a které při „záchraně“ zabije, aby nemohli promluvit)

 

Obrany vrahů

V závislosti na herním světě může mít vrah určité prostředky, jak se chránit před účinky magie a tehcnologií.Proti kouzlům může být clona, laserové ochrany lze také zmást pomocí vyspělé technologie.

Leave a comment