013 Změna postavy


Změna postavy aneb platí vždy rčení  „Jen přes mojí mrtvolu“?

V perfektním světě budou všichni hráči pokaždé spokojeni jak s postavou, kterou si vytvořili, tak se samotnou hrou. Ale přesto se to stává. Hráč mohl očekávat „společenské“ tažení, které se promění v „akční“ hru, a jeho propracovaná postava je mu najednou nanic. Nebo jen máte jako PJ slabý den a hra se nedaří tak, jak byste chtěl (-a). Nuda se občas ve hře občas také vyskytne, tak se pojďme zamyslet, co s ní.

Když se hráč chce své postavy zbavit, měl (-a) byste vědět, proč. PJ by měl umět hráči pomoci najít „skrytý potenciál“ své postavy. Možná že je potřeba postavu jenom „doladit“, nikoli vytvořit novou.

Dočasná chuťovka: hráč ve hře objeví nové pravidlo/předmět/schopnost, a chce si postavu vyměnit proto, aby si ji vyzkoušel. To trochu zavání vypočítavostí a v některých systémech (založených na povoláních a úrovních) vzhledem k počtu jejich modulů by se to opakovalo donekonečna. PJ by měl hráče od takovéto účelové změny odradit, jinak ho čeká pokles kvality tažení.

Hráčova frustrace. Hráč je frustrován bezmocností či jinými handicapy své postavy a raději chce novou postavu, než aby upravil tu současnou. PJ by ho měl podpořit, ať už se nakonec rozhodne jakkoli.

Nuda ze hry. Pokud je hráč unuděn hrou, žádná změna postavy mu nepomůže. Zde se musí snažit PJ.

 

Několik důvodů, které podporují výměnu postavy:

– Z „opuštěné“ postavy vznikne dobře propracovaná CP. Má již vytvořené všechny vlastnosti, schopnosti a osobní historii, stejně jako osobnost. Pro hráče je nanejvýš zajímavé setkat se se svou bývalou postavou „tváří v tvář“, když je již pod kontrolou PJ.

– Hráč zažije další rozvoj své bývalé postavy, což přispěje k oživení celého herního světa.

– Když dovolíte hráčům načas přebírat některé CP, mohou tak zjistit, jaký typ postav se jim dobře hraje.

– Jakmile hráč jednou vymění svou postavu, není již cesty zpět. To může znamenat smrt staré postavy, nebo její odchod od skupinky.

– Hráč by si neměl vytvořit „klon“ své původní postavy se stejným povoláním či dovednostmi. Proč by pak potřeboval výměnu, když by se jeho postavy navzájem podobaly.

– Při výměně můžete postavě „nabídnout“ heroickou smrt. Nemusíte o tom hráči výslovně říkat, ale nabídněte jeho postavě příležitost se obětovat v zájmu týmu. Na ostatních hráčích to zanechá nesmazatelný dojem.

– Změna postavy by hráči neměla pomoci ze svízelné situace, zvlášť pokud se týká celé skupinky. Když např. skupinku pronásleduje zákon kvůli přestupku, kterého se dopustila (či je z něho obviněna), není vhodná příležitost ke změně postavy, jelikož by to hráče zvýhodňovalo před ostatními.

Leave a comment