026 Zřícenina, jak ji neznáte


Zřícenina, jak ji neznáte aneb Jiný pohled na dávnověké ruiny

Autor Johinsa, překlad Asgarden

„Toto není posvátné místo. Není zde nic cenného. Toto místo je zprávou, částí systému zpráv. Snažte se ji rozpoznat! Poslání této zprávy bylo pro nás důležité. Považovali jsme se za mocnou kulturu.“

Ve hrách na hrdiny se tak často dostaneme do dávných hrobek, posvátných míst, ztracených měst…zkusme se na ně podívat trochu jinýma očima.

Opotřebovanost: Jen málokdy se postavy dostanou na místa, kam nikdy nevkročila noha jiného člověka. Pravděpodobně tu byl již někdo před nimi. Ať už se jednalo o vykradače hrobů, zvědavé průzkumníky nebo prostě rolníky, kteří zabloudili v lese. Dokonce i když tu nenašli poklad, leccos si odsud odnesli (zvláště v případě vesničanů hledajících stavební materiál). Když se tak stalo, na postavy už toho k prozkoumání moc nezbylo. Jestli ne, určitě je k tomu nějaký důvod – víra v posmrtný život, pověrčivost nebo prostě fakt, že místní lidé nestaví z kamene.

Měrné jednotky: Jednotky míry se v průběhu staletí i kultur mění. Zvláště varování za pomocí neznámých jednotek může vyvolávat to správné napětí („Pozor! Tyto tunely jsou nestabilní dalších dvanáct oběhů!“).
Update: Jestliže monumenty vybudovala dlouhotrvající civilizace, mohla je v průběhu svého trvání také „updatovat“ v závislosti na proměnách své kultury (vezměme jen v potaz, kolika stavebními styly prošla naše západní civilizace). To mohlo pozměnit jejich smysl nebo význam znaků ve výzdobě, ať už náhodou (špatný „překlad“) nebo záměrně (vlády se zmocní konkurenční rod/náboženství). Plynoucí staletí mohou pozměnit význam slov natolik, že např. nějakou hádanku dovede vyřešit jen expert na staré jazyky.
Pasti: Zub času je neúprosný a spousta pastí se stane buď zcela neškodnými nebo (což je horší varianta) nestabilními. Většina „zjevných“ pastí skrývá ještě nějakou skrytou, opravdu účinnou.
Symboly: Jaký druh varovných symbolů se v ruině nachází? Znamenají ještě to samé jako v dobách, kdy stavba vznikla? Lidská postava se vztyčenou dlaní může pro nás znamenat „stop!“, ale znamenala totéž pro lidi před staletími? Budou piktogramy dávného Pavoučího kultu vůbec srozumitelné pro kteréhokoli dobrodruha?
Užívání: Mnoho dnes opuštěných ruin bylo svého času běžně a intenzivně užíváno. Proč byla tato místa opuštěna? Jsou důvody pro opuštění ještě stále aktuální? Jestliže bylo město před staletími postiženo epidemií a evakuováno, pravděpodobně již choroba nepředstavuje hrozbu. V případě chrámu se zakletým démonem může být hrozba stále aktuální.
Hrozba: Jaká míra narušení způsobí „vypuštění“ hrozby? Prostý vstup na místo? Procházka po povrchu? Kopání a otevření hrobů? Možná je místo nebezpečné jen v určitých periodách dne, při měsíční fázi nebo v konkrétním roce.

Myslím, že po této krátké exkurzi se již nikdy na dávné ruiny nebudete dívat tak jako předtím..

Leave a comment