011 Jak oživit městskou hlídku


Následující článek je určen Pánům Jeskyně, kteří chtějí oživit hraní městských (a jiných) hlídek, se kterými se ve hře mohou postavy setkat.

 

1. Stát! Co se tu děje?

Strážní se rekrutují ze všech vrstev obyvatelstva. Syna bohatého obchodníka zlákají dobrodružné příběhy, svalnatý farmář se chce rvát nebo mu nevoní hrabat se v zemi. Ať už je důvod jakýkoli, obecně můžete počítat s jedním; čím menší město, tím více s ním strážní budou svázaní, a tím osobněji budou brát jakékoli narušení pořádku. Ve větších městech se otevírá prostor pro korupci. Typy strážných mohou sahat od nájemných žoldáků potřebujících příjem přes běžné měšťany hledající přiměřené povolání až po vesnické balíkťany hledající přiměřené povolání až hrubiány, kteří touží mít nad lidmi moc.

Mějte na mysli, že ať je plat strážného jakkoli vysoký, zločinci mu vždy dokážou nabídnout o něco víc. Takže čím chudší má město strážné, tím budou náchylnější ke korupci. Čím menší plat strážný pobírá, tím snadněji přijme úplatek.

 

2. Za jakým jste tu účelem?

K čemu vlastně městská hlídka slouží? Důležitým důvodem je udržování pořádku. Bez hlídky by tu byly vzpoury, rabování, ohrožení obchodu, majetku, osobní svobody, života. To je jejich hlavní úkol. Avšak hráči i PJ často zapomínají, že městský strážník je také veřejným pomocníkem. Jen málokdy najdete někoho s lepším přehledem o městě než právě strážníka. Mohou postavám pomoci s orientací, přerušovat rvačky, urovnávat spory a obecně udržovat město v pořádku.

Ve větších městech může mít hlídka některé členy specializované. Inspektoři, detektivové, špehové, elitní členové a důstojníci jsou jen příklady. Specializace je nutná, protože ve větších městech se lépe daří také zločinu a vznikají organizované sítě.

 

3. Půjdete se mnou.

Jak jsou vaši strážní silní? Obecně dost silnou na to, aby se dokázala vypořádat s jakýmkoli běžným ohrožením – včetně řádící skupinky postav. Dále mohou mít najaté „specialisty“ na náročnější úkoly, když obyčejná síla selže (čaroděje, elitní jednotku apod.). Tímto způsobem zůstává hlídka efektivní i proti náročnějším protivníkům.

 

4. Odhoďte zbraně!

Jak vykonávají svou práci? Jen málokteří vysloveně milují boj (i když se mezi nimi takoví jistě najdou!). Jako kdokoli jiný se snaží svou práci vykonávat, o nejsnadněji to jde, a spíše než výzvu k boji od nich uslyšíte rozkaz k odzbrojení a vyjasnění všeho na strážnici. Snad žádný strážný nikoho nezabije jen kvůli potěšení.

 

5. Takže mi nabízíte úplatek…

Jak jsme se již zmínili výše, strážní nebývají moc placení. A už vůbec to není moc vzhledem k tomu, že při vykonávání práce mohou přijít o život. Zde přichází na scénu úplatek. To někdy může pomoci od mnohem větších problémů, jindy to situaci jen zhorší. Obecně platí rovnice čím menší zločin + čím větší úplatek = větší pravděpodobnost jeho přijetí.

 

6. Upadl na můj meč, kapitáne. „Osmkrát?“

Jak daleko strážní zajdou? Ve skupině chodí proto, aby byli v přesile. Stráže ve velkých městech prostě jen dělají svou práci, zatímco na maloměstě se snaží starat o svůj domov. Jestliže se tito strážní vrhnou do nebezpečí, bude to pravděpodobně právě kvůli ochraně domova. Do čeho jsou ochotní strážní jít, tedy záleží na výši jejich platu a určitém druhu „vlasteneckosti“.

 

7. Dejte ho pod zámek.

Zločin a trest. Strážní už s postavami po jejich zadržení moc co do činění nemají. Jen někdy je střeží při případně popravě či před věznicí.

 

8. Nepřirozeně dlouhá ruka zákona.

Revoluci ve zločinu a trestu ve fantasy světě přináší existence magie. Není divu, že kněží či kouzelníci budou často plnit úlohu soudců. Jednoduché kouzlo „Detekuj lež“ zmůže zázraky, a pomocí pátrací magie lze také lépe stíhat zločince na útěku. Ve velkých městech tak můžete narazit na kapitány hlídky s detekčními medailóny a botami rychlosti. Magii lze také použít na zebezpečení lepší ostrahy u zvlášť nebezpečných vězňů.

 

9. Pokračujte! Zde není nic zajímavého k vidění!

Konečně, jako souhrn všeho výše řečeného, tvoří městská hlídka všudypřítomnou součást pozadí, v malých městech pomalá a ospalá, ve velkých neustále v pohybu, při výslechu podezřelého překupníka nebo při jednom či dvou drincích v zastrčené hospůdce. V hlídce může být prakticky kdokoli, se svými vlastními osobnostmi, zálibami, nenávistmi a zvláštnostmi, a mohou pracovat z lásky k rodnému městu, malému platu, dobrotě nadřízených nebo kombinaci výše uvedeného. Obvykle jim jde hlavně o udržování pořádku. Obvykle. Ať už používají ke své práci magii či ne, tvoří krev zákona a zaslouží si zato patřičný respekt. A když jim ho v pravý čas neprojevíte, stejně si ho většinou vynutí v tu nejnevhodnější chvíli.

Leave a comment