giworlmava


O

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק ברצונו של העובד, מכיוון שעלות הנדל"ן היא על כתפי העובד. העלות המשוערת של רכושם היומיומי של נדל"ן בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. העובדים משאירים לעצמם טיפים מלקוחות. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי tkescorts – צור עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, ולתת לגברים מעוניינים לתת שירותים באיכות טובה במיוחד. גישה זו מעניקה באופן בלעדי כוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחות שלנו.