delywardde


O

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאי דיור נוחים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות על כתפי העובד. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות בנות אוספות לעצמן. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי בתל אביב – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה טובה, וגברים מעוניינים כדי להפוך שירותים לאיכות טובה יותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית עבור העובדים ולקוחותינו.