veholacoo


O

מערכת מובנת של פרסי עובדים. העובד משאיר תמחות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – צור עבודה טובה עם רווחים רציניים, וספק ללקוחות עשירים את השירותים ישירות באיכות טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על עומק הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות רק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל מוערכת כ- 40-60 דולר ליום.