ponicari


O

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע על ההכרזה על הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על מאזן העובדים. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות לעצמן. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – צור בנות ראויות לעבוד עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים של נכס טוב יותר אך ורק. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.