mipuncmorthei


O

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן בדיוק למאזן העובד. העלות הממוצעת של שכר דירה יומי של דירה בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית דירות דיסקרטיות בחיפה – הפוך בנות עבודה טובה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים נותנים שירותים באיכות טובה במיוחד. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה דמוי מלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.