haahighglycav


O

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק בסדר הנערה, מכיוון שעלות ההתיישבות נופלת אך ורק על חשבון העובד. המחיר המשוער של דירות היום בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי במרכז – צור את התעסוקה הטובה ביותר לעובדים עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות ישירות לנכסים הטובים ביותר. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחות שלנו.