fichopeame


O

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי – צור בנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולגברים עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי למאפיינים הטובים ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.עם הגעת ישראל, הארגון מספק לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בסדר החיצוני של העובד, מכיוון שעלות הנדל"ן מתרחשת אך ורק על כתפי העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.