007 Herní etiketa aneb Jak přežít léta za herním stolem


Autor Forrest Elam (elamfallon@earthlink.net), přeložil Asgarden

Následující článek vznikl na základě problémů, které se čas od času objevovaly při našem měsíčním hraní D&D. Má skupinka začala se hrou jako parta přátel, ale po uplynutí 15+ let hry v tažení se proměnila do hry několika známých, kteří se navzájem sotva znali, a někteří se navzájem dokonce nesnášeli.

Ve snaze vyřešit několik do očí bijících problémů jsem přinesl do hry následující Principy Herní Etikety. Mnohé z nich jsou vlastně samozřejmostí, nepsanými zákony, kterými se většina herních skupinek stejně řídí, a nemusí je přitom uvádět do písemné podoby. Po všech patáliích, které jsem se skupinkou zažil, si nyní myslím, že jejich zapsání není zase tak špatný nápad.

Po sepsání níže uvedených zásad se naše skupinka nad nimi sešla a „ratifikovala“ je. Už jen tento akt pomohl vyřešit mnohé z dosavadních potíží, které při hře vznikaly. 

Relaxace a Zábava: Toto je základní cíl herních sezení.

Snažíme se náš společný čas využít co nejlépe: Proto budeme začínat a končit v sezení včas. Příchod si plánujte o něco dříve, abyste se před hrou mohli „rozehřát“. Když někdo při hře v pozdních hodinách začne usínat, je čas ukončit sezení. Když víte, že přijdete pozdě, dejte to ostatním vědět, aby na vás nečekali.

Buďte připraveni: Při příchodu na hru buďte připraveni si zahrát. Sem patří nejen fyzická, ale i mentální příprava. Příchod zcela vyčerpaného hráče neznamená „být připraven na hru“ – lépe by udělal, když by zůstal doma a pořádně se prospal.

Buďte pozorní: Při sezení se snažte soustředit na hru. Nenechte se rozptylovt věcmi, které se hrou nesouvisí. Když si chcete s někým soukromě popovídat, počkejte si na přestávku nebo alespoň vemte dotyčného stranou, pryč od „herního stylu“. Jak PJ, tak ostatní hráči si vaši pozornost zasluhují; může na tom záviset život jejich postav.

Buďte zdvořilí: Každému projevujte stejný respekt, který očekáváte od ostatních vzhledem k vaší osobě. Hrubé a sprosté jednání na sezení nepatří.

Neobtěžujte ostatní: Obtěžování ostatních je nepřijatelné jednání. Hádka mezi dvěma obvykle pokazí hru všem ostatním. Ve hře také nemají místo postranní poznámky nebo sarkastické vtípky. Jestli máte s někým osobní spory, nechte si je na doma. Jestliže máte spor s PJ, snažte se rozlišit, jestli má něco společného s hrou. V takovém případě zkuste klidně a rozumně argumentovat.

Žádné poznámky a bědování: Tento bod se týká vašeho chování v době, kdy se vaše postava zrovna nevyskytuje ve hře nebo nemá co na práci. Když se zrovna nudíte, nechte si to pro sebe.

Neraďte ostatním, jak mají hrát své postavy nebo vést hru: Když to někdo dělá jinak než vy, má na to právo. Soustřeďte se raději na hraní své postavy a tvorbu vlastních dobrodružství. Pamatujte také, že PJ s dotyčným hráčem možná mají informace, které vaše postava postrádá. Když máte pocit, že byste sistuaci vyřešili lépe, proberte to s PJ stranou nebo rozehrajte svou vlastní hru.

Snažte se během sezení nemizet „od stolu“: My všichni si potřebujeme čas od času někam odskočit, ale můžeme to dělat i odpovědně. Např. tak, že během doby naší nepřítomnosti poprosíme určitého hráče, aby nám „pohlídal“ naši postavu. Může pak za naši postavu provádět rozhodnutí a nutné hody kostkami.

Buďte trpěliví: Každý by chtěl za svou postavu hrát hned teď, ale je tu jen jeden PJ, takže, buďte trpělivý. Dejte o sobě vědět, a počkejte, až se na vás dostane řada. Když vás opomenou, jemně je na to upozorněte. Buďte si jistý, že to váš PJ ocení.

Hrajte fairplay: Buďme k sobě navzájem shovívaví, všichni děláme chyby a zasloužíme si čas od času odpočinek. Nehrajte jen to, co se vám na vaší postavě líbí, berte ji jako celek. Podvádění v jakékoli podobě je nepřijatelné.

Uplatňování principů: Uplatňování principů a upozorňování na ně by měla být odpovědnost PJ. Nejprve je na místě hovor v ústraní, upozornění na problém, poté veřejné varování během sezení. Poslední možností je vyloučení ze hry, dočasné nebo trvalé.

Leave a comment